Vorades

Vorada de ciment en bosses de 5 kg.

Ciments altament resistents, àrids específics i aditius especials per emplenar les juntes de gres de 0 a 8 mm.

Avantatges:

  • Repel.lent de l´aigua
  • Gran duresa
  • Resistent raigs ultraviolats
  • Resistent a les gelades
  • Sense fongs
  • No produeix fissures
  • Higiènic
  • Colors intensos i acabat llis