Fontaneria

 • Tubs i accessoris de PVC

  Tubs i accessoris de PVC

 • Tubs i accesoris de polietilè

  Tubs i accesoris de polietilè

 • Canals per les teulades

  Canals per les teulades

 • Canals polimèriques

  Canals polimèriques

 • Canals Hidroplus

  Canals Hidroplus

 • Reixes de fundició

  Reixes de fundició

 • Imbornal amb arqueta

  Imbornal amb arqueta

 • Tapes circulars fundició

  Tapes circulars fundició

 • Tapes quadrades fundició

  Tapes quadrades fundició

 • Sistemes de dutxa Revestech

  Sistemes de dutxa Revestech

 • Imbornals de dutxa Inoxidables

  Imbornals de dutxa Inoxidables

 • Imbornals de polipropilè

  Imbornals de polipropilè

 • Imbornals d´alumini

  Imbornals d´alumini

 • Imbornals de fundició

  Imbornals de fundició